W sklepie internetowym Foonka, działającym pod adresem www.foonka.store,  przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z poniższej polityki prywatności dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdują się w niej również informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez sklep internetowy Foonka.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Podczas składania zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie danych ( imię, nazwisko, adres email, telefon oraz adres) potrzebnych do realizacji zamówienia. Brak wymaganych danych może uniemożliwić realizację zamówienia. 


2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych  do realizacji jego zamówienia. 


3. Wszystkie dane umieszczone w bazie sklepu są traktowane jako poufne. Dane te są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia. 


4. Dane Klienta są przechowywane i odpowiednio chronione, osoby do tego nieupoważnione nie mają do nich dostępu.

5. Każda osoba, która przekaże nam swoje dane poprzez formularze sklepu, ma prawo do ich poprawienia lub usunięcia

 

 

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez polską firmę DIZENO Małgorzata Dziembaj, która jest właścicielem i zarządcą marki i sklepu internetowego  FOONKA. Chroni ona Twoje dane na mocy prawa o ochronie danych osobowych.

 

DIZENO

Małgorzata Dziembaj

ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego 5/1

kod pocztowy: 71-333

miejscowość: Szczecin

NIP 8512902968

REGON 321463929

reprezentowana przez: Małgorzata Dziembaj

 

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Wszystkie dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a każda operacja przesyłania danych osobowych osobowych jest wykonywana zgodnie z prawem.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są u nas bezpieczne, nikt ich nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych. Przekazywane są podmiotom zewnętrznym, tak zwanym podmiotom trzecim, wyłącznie w celu realizacji Twojego zamówienia w sklepie internetowym Foonka, lub w celu informacyjnym, gdy zapiszesz się na nasz newsletter.

 

Podmioty trzecie:

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT (hosting, newsletter), podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. W takich sytuacjach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. W celu ustalenia należności za zakupiony towar lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje dane przez 12 miesięcy od ich pozyskania. W celach księgowych dane przechowywane są przez okres 5 lat.  Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych, zostaniesz poinformowany, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

 

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych: W każdej chwili możesz zażądać informacji na temat Twoich danych osobowych, które przechowujemy, wystarczy, że skontaktujesz się z nami pod adresem rodo@foonka.store  – informacje te otrzymasz za pomocą poczty e-mail.

Prawo do przenoszenia: W przypadku przetwarzania Twoich danych przez sklep internetowy Foonka w sposób zautomatyzowany, na podstawie twojej zgody, masz prawo do otrzymania kopi swoich danych w powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych: W każdej chwili możesz zażądać poprawienia swoich danych, jeśli są one niepoprawne lub nieaktualne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych: Masz prawo w każdej chwili usunąć swoje dane przetwarzane przez sklep internetowy Foonka, z wyjątkiem następujących sytuacji:

  • masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
  • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
  • masz nieuregulowany dług wobec sklepu internetowego Foonka, niezależnie od metody płatności
  • jeśli dokonałeś jakichkolwiek zakupów w przeciągu ostatnich pięciu lat, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące  transakcji wyłącznie w celach księgowych

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Z marketingu bezpośredniego w postaci wiadomości e-mail wysyłanych na podany przez Ciebie adres mailowy, korzystamy wyłącznie po otrzymaniu Twojej zgody w postaci dopisania Twojego adresu e-mail na naszą listę subskrybentów.

W każdym momencie masz prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu materiałów poprzez wypisanie Twojego adresu e-mail z listy subskrybentów, wykonując instrukcje zawarte w każdej tego typu wiadomości e-mail.

 

Prawo do ograniczenia: Masz prawo zażądać, aby sklep internetowy Foonka ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

  • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy sklep internetowy  Foonka musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności
  • jeśli sklep internetowy Foonka nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczeń

 

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Sklep internetowy Foonka bardzo poważnie podchodzi do ochrony Twoich danych osobowych, dlatego wyznaczony został pracownik, który będzie odpowiadał na pytania dotyczące powyższych kwestii. W celu skontaktowania się nim napisz na adres rodo@foonka.store  W przypadku zgłaszania roszczeń sklep internetowy Foonka w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji na temat działań podjętych w związku z Twoim żądaniem. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Sklep internetowy Foonka w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Twoich danym osobowym podczas ich przetwarzania wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby się z nim skontaktować napisz na adres rodo@foonka.store w temacie wiadomości wpisując IODP.

 

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że sklep internetowy  Foonka przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować pod adresem rodo@foonka.store . Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, to jest do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przyszłości przemianowanego na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Uaktualnienia naszej Polityki Prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności Foonki, o której będziemy każdorazowo informować. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

 

 

 

POLITYKA COOKIES


1. Sklep Internetowy Foonka nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  


3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest: Dizeno Małgorzata Dziembaj, ul. Krasickiego 5/1, 71-333 Szczecin, NIP: 8512902968, REGON: 321463929 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
b) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) remarketingu oraz badania cech zachowania Użytkowników Sklepu Internetowego Foonka w celu stworzenia profilu Użytkownika i dostarczenia spersonalizowanych reklam oferowanych w Serwisie produktów, także wtedy, gdy Użytkownicy odwiedzają inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.

e) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii), Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii)

 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;  
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą zostać przekazane oraz wykorzystane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów reklamowych, takich jak Google, Facebook oraz Instagram – wyłącznie w celach marketingowych, aby móc dostarczyć spersonalizowaną ofertę w postaci reklam na zewnętrzych portalach oraz w mediach społecznościowych.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

11. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu wykorzystania plików cookie przez naszego Partnera (Google Analytics, Google Adwords, Google Adsense) znaleźć można na podstronie Google Prywatność i Warunki.